Philatelistische Bibliothek Hamburg e. V.

Basedowstr. 12, 20537 Hamburg

Tel. 040 / 251 23 40  - auskunft@philatelistische-bibliothek.de